Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Informacja dotycząca Ukrainy oraz integracji w naszej parafii

Parafia NCiK Chrystusa wraz ze szkołą Jana Pawła II organizuje bezpłatne zajęcia integracyjne dla dzieci ukraińskich od przedszkola do 8 klasy. Zapraszamy do budynku szkoły przy kościele w środy i piątki od 16v do 18