Bierzmowanie.

Sakrament Ducha Świętego i Kościoła

Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

  • Metrykę Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji (na indeksie)
  • Osoby starsze niż młodzież licealna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być co najmniej w 8 klasie i uczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące. O spotkaniach zwykle informujemy w ogłoszeniach parafialnych.