Bierzmowanie.

Sakrament Ducha Świętego i Kościoła

Od 2022 roku w Diecezji Warszawsko-praskiej kurs przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania ma trwać co najmniej 14 miesięcy, a sam sakrament udzielany jest nie wcześniej, jak w 2 klasie liceum. Ponieważ młodzież  z tegorocznej 1 kl. LO kończy właśnie kurs – w tym w roku szkolnym 2022/2023 nie przewidujemy już kolejnego kursu do Bierzmowania.

Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

 • Metrykę Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji (na indeksie)
 • Osoby starsze niż młodzież licealna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być co najmniej w 1 klasie LO i uczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące. O spotkaniach zwykle informujemy w ogłoszeniach parafialnych.

WAŻNE INFORMACJE DLA GRUPY, KTÓRA ROZPOCZĘŁA PRZYGOTOWANIE W 2021 R.

 • Najbliższe OBOWIĄZKOWE! Spotkanie – dzień skupienia ze spowiedzią 19.XI 2022 od 10.00-13.00: w kościele

  PRÓBY: NIEDZIELA 13.11. g. 16.50 – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

  NIEDZIELA 20.11. 18.50 – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

  Jeśli będzie trzeba to także w czwartek 24.11 będzie próba.

  Na 19.11 – składka na pamiątki 50 zł,  dostarczenie aktów chrztu, świadków i patrona (ostatni termin)

   

NOWENNA:

Od środy 16.11 lub czwartku 17.11 możesz rozpocząć 9 dniową modlitwe przed bierzmowaniem (nowenna).

Możesz zaprosić Jezusa  do swojego życia przez modlitwę. Przygotuj się do tej modlitwy, zaplanuj miejsce i czas. Niech ta modlitwa będzie naprawdę Twoja. Tu nie chodzi o słowa, ale by to, co się wypowiada, przeżyć w sercu. Możesz użyć własnych słów lub tekstu poniżej.

Modlitwa zaproszenia Jezusa

Panie Jezu, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, Jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.

Zajrzyj do Biblii – nowenna

Przez dziewięć dni poprzedzających bierzmowanie czytaj Biblię i módl się (za siebie i innych kandydatów) do Ducha Świętego w nowennie.

Każdego dnia: 1. Odmów „Modlitwę wstępną” 2. Znajdź fragment Pisma Świętego przypadający na dany dzień, przeczytaj go uważnie, rozważ (możesz użyć metody modlitwy poznanej w katechezie trzeciej) 3. Odmów modlitwę przypadającą na dany dzień. 4. Odmów „Modlitwę końcową” poprzedzoną „Ojcze nasz…”.

Możesz także poprzestać na swojej dłuższej osobistej, spontanicznej modlitwie opartej na przeczytanych fragmentach z Biblii.

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić w sposób widoczny na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: J 7,37-39

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: Tt 3,5b-7

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 12,13

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: 2Kor 1,21-22

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: Rz 8,26-27

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: Ga 5,13-25

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 6,15-20

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 2,7-15

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: Dz 2,1-4

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Modlitwa na zakończenie

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
 

Koniecznie umów się na rozmowę przed bierzmowaniem najlepiej w tym tygodniu.  Bez rozmowy nie pójdziemy dalej… Informacje są na stronie parafii. (poniżej)

 Do kancelarii parafialnej każdy powinien przyjść na rozmowę z księdzem dotyczącą przygotowania do bierzmowania i waszej wiary. (link do zapisów i wolnych terminów znajduje się tutaj: www.cutt.ly/xjg1022 ) 

 Modlitwy, o które mogę zapytać na rozmowie w kancelarii: 

(osoby stale uczestniczące w grupach parafialnych obowiązuje tylko część B i C) 

A.1. Modlitwa Pańska  
2. Pozdrowienie Anielskie  
3. Skład Apostolski  
4. 10 Przykazań Bożych  

 1. Dwa Przykazania Miłości
  6. 5 Przykazań Kościelnych + ŚWIĘTA NAKAZANE (Nazwa i data)
  7. Główne Prawdy Wiary 
  8. 5 warunków sakramentu pokuty  
  9. 7 sakramentów świętych  
  10.7 darów Ducha Świętego  
  11. Akt wiary  
  12. Akt nadziei  
  13. Akt miłości 
  14. Akt żalu  
  15. Wieczny odpoczynek  
  16. Pod Twoją obronę  
  17. Modlitwa przed i po posiłku  

 

Oprócz tego każdy powinien umieć: 

 B.Podstawowe wiadomości z życiorysu o patrona wybranego do bierzmowania, a także:

C. 1. OBRZĘDY BIERZMOWANIA I ODPOWIEDZI:

Biskup pyta: Drodzy Bracia i siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?  

(Teksty PODKREŚLONE NA PAMIĘĆ!)  

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen 

Po homilii Biskup pyta kandydatów, czy wyrzekają się szatana i jego spraw. na co kandydaci odpowiadają Wyrzekam się. Kolejne pytania dotyczą wiary i kandydat odpowiada:  Wierzę.  

Następuje liturgia sakramentu  Biskup podchodzi do każdego, zwilża palec prawej ręki olejem Krzyżma świętego i kreśli znak krzyża na czole kandydata  mówiąc:  
N., przyjmij znamię daru Ducha świętego. Bierzmowany odpowiada Amen  
Biskup dodaje: Pokój z tobą 
Bierzmowany odpowiada. I z duchem twoim  

Oprócz tego każdy powinien wybrać świadka do bierzmowania i w najbliższym czasie podać:  

Imię i nazwisko świadka 

 Wypada by był świadkiem ktoś z chrzestnych, albo z bliskiej rodziny, – nie może być rodzic kandydata — potrzebne będzie i dostarczone najpóźniej w dniu bierzmowania zaświadczenie, że może być świadkiem bierzmowania z parafii zamieszkania.  

 Imię świętego lub błogosławionego patrona. (najlepiej patrona, który jest bliski Twoim zainteresowaniom, np. ktoś ma zainteresowania informatyczne, to patronem internetu jest św. Izydor, albo młody błogosławiony Carlo (Karol) Acutis)