Bierzmowanie.

Sakrament Ducha Świętego i Kościoła

Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

  • Metrykę Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji (na indeksie)
  • Osoby starsze niż młodzież licealna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być co najmniej w 8 klasie i uczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące. O spotkaniach zwykle informujemy w ogłoszeniach parafialnych.

DLA GRUPY STARSZEJ, KTÓRA ROZPOCZĘŁA PRZYGOTOWANIE W 2020 r.:

Zapisy na rozmowy indywidualne z ks. Jarkiem (w kancelarii parafialnej – zabierz indeks!) – kończymy do 10.11.2021, jeśli ktoś się nie zgłosi na tę rozmowę końcową, to rozumiem, ze się wycofał z przygotowania. 

Szczegóły dotyczące rozmowy znajdują się tu: LINK

ZAPISY NA ROZMOWĘ: poniżej:

LINK DO KALENDARZA – kliknij i zapisz się na rozmowę

Najbliższe spotkania i zaangażowania:

Msze św. – w kościele

Podpis katechety w indeksie do 15 X 2021

Bierzmowanie: jeśli się nic nie zmieni:

21.11.2021 (niedziela) -18.00

Spowiedź:  Najlepiej spowiadać się w I piątek miesiąca lub w tygodniu, raczej nie w niedzielę. 

  • REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE: w kościele

8-10 listopada 2021 od 18.45 – do max. 20.15 (ostatniego dnia będzie trochę dłużej- max. do ok. 21.15 – ale jest to środa przed 11.11, a zatem przed dniem wolnym od szkoły)

Rekolekcje miały odbyć się rok temu, ale pandemia przeszkodziła. Proszę je potraktować jako istotny i już prawie ostatni element 9.11 było i tak planowane spotkanie naszej grupy, więc dochodzi tylko poniedziałek i środa. W razie rzeczywistych trudności w uczestnictwie, proszę to zgłosić wcześniej.

 W kolejnym tygodniu będą OBOWIĄZKOWE PRÓBY liturgiczne przed bierzmowaniem w kościele – niedziela 14.11 o 19.00 i wtorek 16.11 o 18.45. 

  • BIERZMOWANIE – niedziela 21.11. o 18.00 – zbiórka o 17.30 (strój galowy) – ale może być zmiana godziny.
  1. OBRZĘDY BIERZMOWANIA I ODPOWIEDZI: (NAUCZ SIĘ DO 14.11)

Biskup pyta: Drodzy Bracia i siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

(Teksty PODKREŚLONE NA PAMIĘĆ!)

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen


Po homilii Biskup pyta kandydatów, czy wyrzekają się szatana i jego spraw. na co kandydaci odpowiadają Wyrzekam się. Kolejne pytania dotyczą wiary i kandydat odpowiada:  Wierzę.

Następuje liturgia sakramentu  Biskup podchodzi do każdego, zwilża palec prawej ręki olejem Krzyżma świętego i kreśli znak krzyża na czole kandydata  mówiąc:
N., przyjmij znamię daru Ducha świętego. Bierzmowany odpowiada Amen
Biskup dodaje: Pokój z tobą
Bierzmowany odpowiada. I z duchem twoim