Bierzmowanie.

Sakrament Ducha Świętego i Kościoła

Od 2022 roku w Diecezji Warszawsko-praskiej kurs przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania ma trwać co najmniej 14 miesięcy, a sam sakrament udzielany jest nie wcześniej, jak w 2 klasie liceum. Ponieważ młodzież  z tegorocznej 1 kl. LO kończy właśnie kurs – w tym w roku szkolnym 2022/2023 nie przewidujemy już kolejnego kursu do Bierzmowania.

Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

  • Metrykę Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji (na indeksie)
  • Osoby starsze niż młodzież licealna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być co najmniej w 1 klasie LO i uczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące. O spotkaniach zwykle informujemy w ogłoszeniach parafialnych.