Chrzest Święty.

Początek nowego życia

 1. Chrzest zasadniczo powinien odbywać się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy dostarczyć pisemne pozwolenie od własnego proboszcza.
 2. Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 1015. W inne niedziele chrzest możliwy jest po Eucharystii.
 3. O przynależności do konkretnej parafii decyduje fakt fizycznego zamieszkania, a nie zameldowania.
 4. Na tydzień przed chrztem rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
  • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że są dopuszczeni do tej godności z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają.
 5. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, jego rodziców lub opiekunów i posiada wymagane do tego kwalifikacje:
  • ukończył szesnaście lat,
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 6. Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym, a rodzice niech dobrze wybadają czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję.
 7. Rodzice dziecka i chrzestni, jeśli są z naszej parafii, są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej w 1. piątek miesiąca o godzinie 1900 w sali na plebanii.
 8. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 20 minut przed chrztem w celu złożenia podpisów w akcie chrztu oraz dopełnienia brakujących formalności.