Nauczanie Kościoła

List pasterski ks. bp. Romualda Kamińskiego na Adwent 2020 r. , 29 listopada 2020 roku.
Na początku tego Adwentu chciałbym Was, wszystkich razem i każdego z osobna, zapewnić, że nawet jeśli nie każdy może przyjść do świątyni, Kościół cały czas jest z Wami.

Stolica Apostolska: odpust dla wiernych zmarłych – przez kolejne 8 dni przez cały listopad, 22 października 2020 roku.
Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.

Biskupi na XX Dzień Papieski: z Maryją i przez Maryję, 4 października 2020 roku.
Oparcie na Jezusie możliwe jest razem z Maryją i przez Maryję – piszą biskupi w liście pasterskim zapowiadającym obchody XX Dnia Papieskiego. Będzie on obchodzony w niedzielę, 11 października, pod hasłem „Totus Tuus” – „Cały Twój”.

Słowo pasterskie zapowiadające obchody stulecia Cudu nad Wisłą, 9 sierpnia 2020 roku.
Publikujemy Słowo pasterskie biskupa Romualda Kamińskiego na XIX Niedzielę Zwykłą, zapowiadające obchody stulecia Cudu nad Wisłą.

Przewodniczący Episkopatu apeluje o przestrzeganie zaleceń sanitarnych w czasie wakacji, 27 czerwca 2020 roku.
O przestrzeganie zaleceń sanitarnych w czasie wakacji, w tym o zasłanianie ust i nosa w czasie nabożeństw, zaapelował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

JEZUS ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ – Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa, 1 kwietnia 2020 roku.
Komisja Nauki Wiary Episkopatu podkreśla: „szkodliwe jest generowanie lęku i dawanie naiwnych „recept” w czasie epidemii” oraz „Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych.”
Przewodniczący KEP o możliwości przyjmowania na czas koronawirusa Komunii świętej duchowej lub na rękę, 28 luty 2020 roku.
Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Przewodniczący Episkopatu zachęca do udziału w wyborach parlamentarnych, 1 października 2019 roku.
Z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego – podkreślił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w „Słowie przed wyborami parlamentarnymi”.

Przewodniczący Episkopatu: św. Jan Paweł II jest przykładem dbałości o dobro najmłodszych, 29 maja 2019 roku.
Całe życie św. Jana Pawła II – począwszy od jego pracy wikariuszowskiej z młodymi ludźmi, aż do globalnego wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży – jest przykładem tego, jak wychowywać najmłodszych i dbać o ich dobro. Jego postawa w kwestiach moralnych była zawsze bezkompromisowa, i także dzisiaj jest dla nas wzorem – podkreśla abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wrażliwość i odpowiedzialność – słowo biskupów do wiernych po zakończeniu obrad Rady Stałej KEP, 22 maja 2019 roku.
W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych.
Przyzywając mocy Ducha Świętego i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, Jej powierzając osoby skrzywdzone, rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnoty kościelne, upraszamy w modlitwie ducha pokory i odwagi, aby nie dać się zwyciężyć złu i ogarnąć troską wszystkich.

Stanowisko biskupów warszawskich w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”, 8 marzec 2019 roku.
W związku z podpisaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”, budzącej niepokój społeczny, biskupi archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej przedstawiają wspólne stanowisko.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post, 6 marzec 2019 roku.
„Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” – taki tytuł nosi papieskie orędzie na tegoroczny Wielki Post. Ojciec Święty Franciszek zachęca w nim do podjęcia refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za powierzone mu dzieło…

Bp Bronakowski: Trzeźwość narodu to nasz obowiązek religijny i patriotyczny, 3 marzec 2019 roku.
Już ponad milion dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, a dwa miliony osób doświadcza przemocy na tle alkoholowym. Trzeźwość narodu to jest nasz wielki obowiązek religijny i patriotyczny – alarmuje bp Tadeusz Bronakowski,…

Ojciec Święty Franciszek na Święto Niepodległości: proszę Boga, aby Polacy w jedności i pokoju korzystali z daru wolności, 4-11-2018

List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 3-11-2018
Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród – czytamy w liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.

List Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, do odczytania w niedzielę, 7 października 2018 roku

Apel na sierpień: 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości, 31-07-2018
„Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. Niech będzie to 100 dni abstynencji, 100 dni abstynencji na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” – zachęca przewodniczący Zespołu bp Tadeusz Bronakowski.

Promulgacja Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, 25-05-2018
Po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej, w dniu 30 kwietnia 2018 r., został prawnie promulgowany Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który Konferencja Episkopatu Polski przyjęła 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie. Dekret ma na celu dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do rozporządzenia Unii Europejskiej, które będzie stosowane od 25 maja br.

”W służbie Bogu i Ojczyźnie”. List pasterski Episkopatu Polski na 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 14-03-2018
„Uniwersytecie, służ prawdzie! Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu, służysz życiu!” – mówił św. Jan Paweł II podczas wizyty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 9 czerwca 1987 roku. Słowa patrona uczelni przypomnieli polscy biskupi w liście pasterskim z okazji obchodzonego w tym roku 100-lecia uczelni. List będzie odczytywany w kościołach w Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia.

Nowy dwuletni program duszpasterski (2017-2019) – „Duch, który umacnia miłość”, 1-12-2017

Przesłanie Narodowego Kongresu Trzeźwości: abstynencja kobiet w ciąży i promocja bezalkoholowego stylu życia, 23-09-2017

Chrześcijański kształt patriotyzmu.
Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych, 27-04-2017

Być dobrym jak chleb.
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

Tekst Listu Ojca Świętego Franciszka do młodych przed Synodem Biskupów
(autoryzowana wersja tłumaczenia, 17 I 2017r.)

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta
07-12-2016

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
16 października – 19 listopada 2016 roku

Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia!
List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVI Dnia Papieskiego (9 października 2016 r.)

Relacja między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi – list Kongregacji Nauki Wiary 14.06.2016
Relacja między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi – omówienie listu Kongregacji Nauki Wiary

Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
30 marca 2016 roku – do odczytania 3 kwietnia 2016 roku

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13)
Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2016

RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Nowe życie w Chrystusie
List pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Kościół prześladowany w świecie
List pasterski Episkopatu Polski o prześladowaniu chrześcijan

Komunikat Ojców Synodalnych z Polski na zakończenie Synodu o małżeństwie i rodzinie 25 października 2015, Rzym

Relacje z Synodu Biskupów w diecezjalnej telewizji SALVE
Synod Biskupów na temat „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”, 4-25 października 2015

Jan Paweł II – Patron Rodziny
List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XV Dnia Papieskiego (11 października 2015 r.)

List Abp. Henryka Hosera SAC na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
20 września 2015 roku

Wychowywać do pełni człowieczeństwa
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji V Tygodnia Wychowania 13-19 września 2015 r.

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury „in vitro”
Warszawa, 22 lipca 2015 roku

Komunikat Prezydium KEP po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie ws. ustawy dotyczącej procedury „in vitro”
Warszawa, 10 lipca 2015 roku

Osoby Konsekrowane w communio Kościoła
List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego
Zapraszamy do lektury listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na Dzień Życia konsekrowanego

Głosić z radością Ewangelię o rodzinie
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 28 grudnia 2014 r.
Publikujemy List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej rodziny i zapraszamy do refleksji nad jego przesłaniem.

Katechezy Warszawskie (o sumieniu)
Warszawa, Kościół akademicki Św. Anny, 23 października 2014 r.

Czy dobrze rozumiemy sumienie? I co to jest właściwie sumienie? – pyta O. Michał Mrozek wicedyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Celem Katechez Warszawskich, skierowanych przede wszystkim do dorosłych, jest pozytywny przekaz wiary i prezentacja nauki Kościoła. Sześć tegorocznych jesiennych katechez (czwartki 1930 od 23X do 27XI) jest poświęconych tematowi sumienia. Radio Plus udostępnia ich zapis.

Wychowywać do prawdy
List EP z okazji IV Tygodnia Wychowania: 14-20 września 2014 roku

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na IV Tydzień Wychowania.

Mamo, nigdy nie pij za moje zdrowie!
O społecznych i ekonomicznych kosztach nadużywania alkoholu pisze przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski w apelu na sierpień – miesiąc abstynencji. W tym roku zwraca szczególną uwagę wiernych na trzeźwość matek i wzywa, aby przestrzegać kobiety w ciąży przed skutkami picia alkoholu.

Oświadczenie Biskupa Warszawsko-Praskiego Arcybiskupa Henryka Hosera SAC
Solidarność z prof. Bogdanem Chazanem, 10 lipca 2014 r.

Publikujemy oświadczenie Biskupa Warszawsko-Praskiego Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, wyrażającego solidarność z prof. Bogdanem Chazanem.

Bądźcie apostołami miłosierdzia
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014 roku

Zapraszamy do lektury listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego i kanonizacji Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

Światło życia konsekrowanego
List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego 2014 roku

Od momentu naszego chrztu każdy z nas jest własnością Boga i posiada wyciśnięte niezatarte znamię przynależności do Chrystusa. Co więcej, przez obecność Ducha Świętego jest w nas Jego życie. W ten sposób zostaliśmy konsekrowani, to znaczy poświęceni i przeznaczeni dla Boga.

Odpowiedzialność za drogę wiary chrzcielnej
List pasterski Abp. Henryka Hosera SAC do Diecezji Warszawsko-Praskiej
29 grudnia 2013

Abp Henryk Hoser SAC kieruje do nas list pasterski, zachęcający do refleksji nad zakończonym Rokiem Wiary i wskazujący konieczność nieustającej troski o życie wiary we wspólnocie Kościoła.

List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny
29 grudnia 2013

Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim w życiu małżeńsko-rodzinnym, społeczno-zawodowym.

Wierzę w Syna Bożego
List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent 2013 roku
Na rozpoczynający się Adwent Konferencja Episkopatu Polski kieruje do wiernych tradycyjne słowo, wskazując kierunki zaangażowania duszpasterskiego i pracy duchowej.

List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą
Odczytać w niedzielę, 6 października 2013

Za tydzień odbędzie się XIII Dzień Papieski przeżywany pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Autentyczny dialog domaga się zachowania kilku istotnych zasad: poszanowanie prawdy, wierność Jezusowi oraz Kościołowi, otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek.

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania
1 września 2013

W polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. W trwającym Roku Wiary po raz kolejny otwieramy nasze serca i umysły na dar wiary. Wiara nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie człowieka (por. Lumen fidei 4).

Dekret o Roku Wiary i peregrynacja MB Loretańskiej
Od 11 października 2012 do 24 listopada 2013

Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte i wprowadzają nas do życia w komunii z Bogiem. Jednak są dni szczególne, kiedy skarbnica łask, jaką Chrystus zmartwychwstały powierzył swojemu Kościołowi, otwiera się dla wierzących jeszcze szerzej, by obficie spłynęły na ludzi zdroje Bożego miłosierdzia.

List na Nowy Rok 2013, Rok Wiary, w Diecezji Warszawsko-Praskiej
Wiara jest jakby żywym organizmem: poczyna się i rodzi, wzrasta i umacnia się, dojrzewa i działa. Ale jest też odwrotnie: wielu doznaje czegoś przeciwnego, doświadcza niedostatku wiary, jej słabości i zanikania, wręcz umierania. Wiary letniej i nijakiej. Są wreszcie i tacy, którzy wiarę utracili.

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny
Niedziela, 30 grudnia 2012

Niedziela to szansa dla zabieganej rodziny, by „odejście” od spraw tego świata stworzyło odpowiednie warunki do bardziej intensywnego spotkania z Bogiem i między sobą. Odpowiedni strój, świąteczny posiłek, brak pośpiechu, czas wspólnego przebywania ze sobą ma pomóc poczuć smak innego świata, do którego zmierzamy w pielgrzymce wiary.