Nauczanie Kościoła.

Dokumenty KEP oraz biskupa diecezjalnego