Kancelaria.

W czasie wakacji kancelaria parafialna będzie czynna tylko wieczorami od 17.00 do 17.50, a w soboty będzie czynna rano –  od 8.30 do 9.30.

W I piątek miesiąca – kancelaria nie czynna.

Kancelaria parafialna jest czynna:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 9:30 oraz od 17:00 – 17:50*.
  • w soboty w godzinach od 8:30 do 9:30.

* W czasie wizyty duszpasterskiej po południu od poniedziałku do piątku w skróconym czasie 17:00 – 17:30.

* W I piątki miesiąca kancelaria po południu jest nieczynna.

*W Środę Popielcową kancelaria jest nieczynna.

Tel. kancelaryjny: +48 737 192 737

Ksiądz dyżurny będzie go miał przy sobie przez cały dzień, poza godzinami modlitw oraz pracy kancelaryjnej. Szczególnie prosimy o dzwonienie na ten numer w potrzebie wezwania księdza do osoby chorej.

 
 

Od 2022 roku w Diecezji Warszawsko-praskiej kurs przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania ma trwać co najmniej 14 miesięcy, a sam sakrament udzielany jest nie wcześniej, jak w 2 klasie liceum. Ponieważ młodzież  z tegorocznej 1 kl. LO kończy właśnie kurs – w tym w roku szkolnym 2022/2023 nie przewidujemy już kolejnego kursu do Bierzmowania.

Do kancelarii parafialnej (lub księdza czuwającego nad przygotowaniem do sakramentu) należy dostarczyć:

  • Metrykę Chrztu (znajduje się ona w parafii, gdzie było się ochrzczonym)
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji (na indeksie)
  • Osoby starsze niż młodzież licealna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Chętny do przyjęcia sakramentu bierzmowania (sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej) powinien być co najmniej w 8 klasie i uczęszczać regularnie na spotkania przygotowujące. O spotkaniach zwykle informujemy w ogłoszeniach parafialnych.