Pokuta i pojednanie.

Sakrament spotkania z miłosiernym Zbawicielem

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszej parafii podczas każdej Mszy Świętej, a także w pierwsze piątki miesiąca od godz. 1630 do zakończenia Mszy świętej wieczornej. O godzinach spowiedzi każdorazowo przed I piątkiem miesiąca informujemy w ogłoszeniach parafialnych.

Przypominamy warunki sakramentu pokuty:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź szczera
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu