I Komunia Święta

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

 • Metrykę chrztu dziecka
 • osoby z poza parafii – zgodę własnego ks. proboszcza na I Komunię Świętą w naszej parafii

Od dwóch lat w naszej parafii z powodzeniem Rodzice sami przygotowują swoje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Rolą księdza i katechety jest tylko pomoc w wypełnianiu tego zadania Rodziców.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej będzie w następujących terminach:

20 maja – godz.10.00 – SP Jana Pawła II;

27 maja – godz.10.00 – SP 7, klasa A i B,

godz. 12.00 – SP 7, klasa C i D;

3 czerwca – godz.10.00 – SP 7 klasa E i F,

godz. 12.00 – SP nr. 1;

Do dobrego przygotowania potrzebna jest także wspólna modlitwa za Dzieci oraz sugestie od księdza dla pracy Rodziców z Dziećmi. Dlatego raz w miesiącu odbędą się spotkania poszczególnych klas.

Prawdopodobne terminy spotkań dla rodziców w kościele (Msza św. i po niej katecheza)

 1. 18 września 2022, 16.00 klasy A, B, C, D (błogosławieństwo od obojga rodziców na początek kursu i rozdanie dzieciom różańców)
 2. 25 września 2022, 16.00 klasy E, F i SP 1 (błogosławieństwo od obojga rodziców na początek kursu i rozdanie dzieciom różańców)
 3. 16 października 2022, 15.00 klasy A, B, C, D, (celebracja Sakramentu Pokuty dla rodziców)
 4. 23 października 2022, 15.00 klasy E, F i SP 1 (celebracja Sakramentu Pokuty dla rodziców)
 5. 20 listopada 2022, 16.00 E, F i SP 1
 6. 28 listopada 2022, 16.00 A, B, C, D
 7. 11 grudnia 2022, 16.00 E, F i SP 1
 8. 18 grudnia 2022, 16.00 A, B, C, D
 9. 15 stycznia 2023, 16.00 A, B, C, D
 10. 22 stycznia 2023, 16.00 E, F i SP 1
 11. 19 marca 2023, 15.00 A, B, C, D
 12. 26 marca 2023, 15.00 E, F i SP 1
 13. 16 kwietnia 2023, 16.00 A, B, C, D
 14. 23 kwietnia 2023, 16.00 E, F i SP 1
 15. 14 maja 2023, 15.00 A, B, C, D
 16. 21 maja 2023, 15.00 E, F i SP 1

Zapraszamy do zapoznania się z listem księdza proboszcza do rodziców <<TUTAJ>>

Godziny sprawowania Sakramentu Eucharystii podane są w zakładce Eucharystia i nabożeństwa.

Intencje mszalne przyjmuje się w kancelarii parafialnej.

Warto wiedzieć:

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

Eucharystią – gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonych darem Ducha Świętego.

Wieczerzą Pańską – ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił, im ją składać na Jego pamiątkę.

Łamaniem chleba – ponieważ nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę św., gdyż gromadząc się na polecenie Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Jezusem. W ten sposób tworzyli z Jezusem jedno ciało – Kościół.

Zgromadzeniem eucharystycznym – gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła. Najświętszą Ofiarą – gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.

Najświętszym Sakramentem – szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.

Komunią – nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.

Mszą świętą – określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.

Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata. Zasadniczo liturgia zgromadzenia eucharystycznego w jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów. Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.