Ogłoszenia parafialne

Wypominki

Jałmużnę na WYPOMIKI można złozyć także przez ofiarę wpłaconą bezpośrednio na konto parafialne (nr. 38 1240 6117 1111 0011 0075 0372 ) w opisie wpłaty podając (w bierniku) imiona zmarłych, które mają być wymienione, a także datę, kiedy mamy się za nich modlić, np.: „Wypominki: za śp. Władysławę, Władysława, Kazimierę i Kazimierza Główka oraz zm. z r. Główka i Gawrońskich (na 1.11. godz. 17.30)” lub też z opisem: ROCZNE.