Życie parafii

Wprowadzenie kanoniczne nowego ks. Proboszcza

podpis W niedzielę 5 lipca o godzinie 1245 odbyło się kanoniczne wprowadzenie nowego proboszcza – ks. Piotra Główki. Po Wyznaniu Wiary ksiądz proboszcz złożył przyrzeczenie wypełniania obowiązków proboszcza w jedności z Kościołem Katolickim, zachowania depozytu wiary i troski o wspólnotę parafialną i potwierdził je swoim podpisem.
Wspierajmy nowego Proboszcza naszymi modlitwami.