Z życia Kościoła

Papież złożył Polakom
życzenia z okazji 3 maja

Papież w pozdrowieniach po katechezie zachęcił, aby w czasie paschalnym odnowić z hojnością zaangażowanie w służbie Bogu i braciom. Wezwał do bycia odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana, który ukazuje uczniom chwalebne rany swojej męki.

Źródło: Vatican News