Z życia Kościoła

Międzynarodowy Różaniec Młodych

Międzynarodowy Różaniec Młodych
8 maja 2021 roku, Sanktuarium św. Gabriela i Młodych Świętych

W sobotę 8 maja o godzinie 17.00 odbędzie się już po raz czwarty
Międzynarodowy Różaniec Młodych. Z inicjatywy ordynariusza diecezji
Teramo-Atri J.E. Lorenzo Leuzzi we wspólnej modlitwie połączą się
młodzi z Polski, Włoch, Kanady, Brazylii, Haiti i Słowenii.

Źródło: Diecezja Warszawsko-Praska