Z życia Kościoła

Loretańskie drogowskazy:
Rekolekcje dla seniorów –
Jesień życia może być kolorowa.

Loretańskie drogowskazy: Rekolekcje dla seniorów – Jesień życia może
być kolorowa. 18-20 maja 2021 roku, Loretto n. Bugiem. Zaproszenie adresowane do seniorów pragnących przeżywać jesień życia w sposób aktywny, pogodny i spełniony.

Źródło: Diecezja Warszawsko-Praska