Ogłoszenia parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 1. Tegoroczną Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii.
  Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach objętych epidemią.
  Na ich podstawie biskup ordynariusz rozporządził, by liczba uczestników zgromadzeń liturgicznych była ograniczona do aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Maksymalnie może być pięć osób.
 2. W oparciu o rozporządzenie biskupa Liturgia Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego będzie odprawiana bez udziału wiernych.
  Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 1800;
  Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 1800;
  Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 1800;
  W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o godzinie 600,
  w tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 730;
 3. Post ścisły obowiązuje w Wielki Piątek i Wielką Sobotę do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
 4. W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Przed jedzeniem należy pomodlić się modlitwą umieszczoną na stronie internetowej diecezji, albo odmówić modlitwę przed jedzeniem.
 5. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę będzie możliwa indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinach 800 – 1600.
  Muszą być zachowane wskazania organów państwowych i służb sanitarnych. Jednocześnie w kościele może być pięć osób. Koniecznie musi być zachowana odległość 2m między osobami.
 6. Na indywidualna prośbę będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty w zakrystii.
 7. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas hymnu „Chwała na wysokości” w Mszy Wieczerzy Pańskiej, Wigilii Paschalnej i Mszy Świętej rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.
 8. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę kancelaria parafialna będzie nieczynna;