Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła Życie parafii

Modlitwa dla pogrążonych w żałobie i spotkanie z psychologiem na ten temat

Zapraszamy na Eucharystię za zmarłych oraz za pogrążonych w żałobie na zakończenie Oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych 8 listopada na 18.00. Po Mszy Świętej będzie spotkanie z psychologiem, który wygłosi konferencję na temat przeżywania i radzenia sobie z żałobą. Można zgłaszać w kancelarii lub zakrystii swoich bliskich zmarłych, w intencji których będzie sprawowana ta Msza św.