Z życia Kościoła

List w setną rocznicę poświęcenia
Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa

Publikujemy List pasterski Konferencji Episkopatu Polski w setną rocznicę
poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, do
odczytania w najbliższą niedzielę, 6 czerwca.

Źródło: Diecezja Warszawsko-Praska