Z życia Kościoła

Słowo pasterskie w związku z przygotowaniem
do 100. rocznicy poświęcenia
Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa

Słowo pasterskie w związku z przygotowaniem do 100. rocznicy
poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
4-11 czerwca 2021 roku

Publikujemy treść słowa pasterskiego, skierowanego przez ks. bp.
Romualda Kamińskiego do duszpasterzy i wiernych diecezji
warszawsko-praskiej w związku z podjęciem przygotowań do 100. rocznicy
poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Źródło: Diecezja Warszawsko-Praska