Ogłoszenia parafialne

31. Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj – Uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze Święte odprawiane są jak w zwyczajną niedzielę. Nie będzie Mszy Świętej na cmentarzu. Nasze Zgromadzenia Liturgiczne będziemy transmitowali w Internecie w niedzielę 1.11 o godz. 900 i w poniedziałek 2.11 o godz. 1730. Bardzo dziękujemy naszej młodzieży z firmy „rec&stream” za realizowanie tych transmisji. Dziś po południu można w tym czasie także poprosić księdza, który będzie w świątyni o udzielenie Sakr. Eucharystii o g. 1430 i 1530.
 2. Jutro – Dzień Zaduszny. Msze Święte będą odprawiane o godzinie 700, 800 i 1800. O godzinie 800 i 1800 będą odprawiane Msze Święte zbiorowe za naszych bliskich zmarłych.
  Gorąco zachęcamy by groby swoich bliskich odwiedzać przez cały listopad, by unikać skupisk ludzkich. Dzięki decyzji Ojca Świętego przez cały miesiąc można wybrać dowolne 8 dni, w które można będzie raz dziennie uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.
 3. Warunki uzyskania odpustu: (można również przeczytać na tablicy ogłoszeń)
  stan łaski uświęcającej; brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego; przyjęcie Komunii Świętej; nawiedzenie kościoła, cmentarza i modlitwa za zmarłych oraz „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”; a także modlitwa w intencjach Ojca Świętego; osoby chore lub ograniczone przez epidemię Covid–19 mogą te warunki odpustu wypełnić modląc się w domu przy świętych obrazach.
 4. Księża przyjmują na WYPOMINKI czyli intencje na Nabożeństwa za zmarłych i Msze Święte zbiorowe, które będą odprawiane dziś i jutro, a także na wypominki roczne. Imiona zmarłych czytelnie wypisujemy na przygotowanych kartkach i oddajemy księdzu.
  W związku z pandemią na WYPOMIKI można dać także przez ofiarę wpłaconą bezpośrednio na konto parafialne (szczegóły również na tablicy ogłoszeń)
 5. W dniach Oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych o godzinie 1730 Wspólnota Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym zaprasza do kościoła na wspólną modlitwę różańcową w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Z tym, że ten różaniec 1 i 2 listopada będzie już o 1700.
 6. We wtorek 3.11 o 1900 spotkanie online dla starszej grupy kandydatów do bierzmowania kończącej przygotowanie, a w sobotę 7.11 skupienie przed sakramentem bierzmowania o 1000 w kościele. Szczegóły na grupie na Facebooku.
 7. W piątek, 6. listopada – pierwszy piątek miesiąca. Msza Święta dla dzieci o godzinie 1700. Spowiedź Święta od godziny 1630. Po Mszy Świętej o godzinie 1800 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 2100. Księża udadzą się do chorych od godziny 900.
 8. Tego samego dnia o godzinie 1900 w sali domu parafialnego konferencja dla rodziców i chrzestnych dzieci, które mają być ochrzczone w najbliższym miesiącu.
 9. W sobotę, 7. listopada – pierwsza sobota miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godziny 800 do 1000. Na różaniec o 800 zapraszamy przede wszystkim członków wszystkich KŻR – będzie to co-miesięczne spotkanie formacyjne tej grupy parafialnej.
 10. Przygotowując parafię do zimy, będziemy zamiatali teren wokół kościoła i czyścili ogród. Zapraszamy parafian do takiej pracy w sobotę, 7 listopada od godz. 1000.
 11. W obecnej sytuacji epidemicznej chcemy w naszej parafii podjąć działania wolontariatu na rzecz seniorów. (szczegóły również na tablicy ogłoszeń) Osoby starsze, mające trudności w poruszaniu i mieszkające na terenie naszej parafii, które nie mają nikogo, kto pomógłby im w zrobieniu niezbędnych zakupów, czy wykupieniu leków prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem akcji pomocy seniorom: Konradem Gawrylukiem, animatorem ze wspólnoty oazowej pod numer: 501 056 674, najlepiej w godzinach 1500-1700. Prosimy o przekazanie tej informacji seniorom z naszego otoczenia, ale także zachęcamy, by w duchu chrześcijańskiej miłości każdy zatroszczył się w tym czasie o sąsiadów i zapytał, czy nie potrzebują jakiejś pomocy.
 12. Dziękujemy za wpłaty ofiar na konto parafialne na funkcjonowanie naszej parafii. Taca w przyszłą niedzielę, jak i w każdą drugą niedzielę miesiąca będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.
 13. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.