Plakaty

100 lecie urodzin ks. Blachnickiego

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku. Jest założycielem i duchowym ojcem Ruchu
Światło-Życie – jednego z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II. W tym tygodniu
będziemy obchodzili jego 100 rocznicę urodzin. Ks. Franciszek Blachnicki był bezkompromisowym człowiekiem Ewangelii, Bożym prorokiem XX wieku, który swoją myślą i działaniem wybiegał daleko przed epokę, w której przyszło mu żyć. Zasłynął przede wszystkim jako twórca ruchu oazowego, czyli Ruchu Światło – Życie wraz z jego ważną częścią w postaci Domowego Kościoła

Jednym z najciekawszych pomysłów ks. Blachnickiego był plan odnowy parafii w myśl soborowej idei – Kościoła jako wspólnoty. Mówił, że: „nasze tradycyjne parafie to raczej agencje usług religijnych: ludzie przychodzą zamówić chrzest, pogrzeb, ślub itd., i pytają, ile to kosztuje”. W związku z powyższym Blachnicki był przekonany, że trzeba odnowić katechumenat rodzinny i katechumenat dorosłych, które były podstawą w starożytnym Kościele. Uważał, że nie można
przesadnie skupiać się w pracy duszpasterskiej tylko na dzieciach i młodzieży. Dlatego ks. Franciszek Blachnicki dążył do ponownego katechumenatu ludzi ochrzczonych.
Największym bowiem problemem współczesnego chrześcijaństwa w Polsce i na całym świecie jest to, że większość wiernych nigdy nie przeżyła owego fundamentalnego wydarzenia, jakim jest odrodzenie z Boga, które by uczyniło z nich prawdziwych chrześcijan. Duszpasterze mają ich doprowadzić do takiego doświadczenia, a nie tylko opowiadać o nieskończonej miłości Bożej. Gdyby się udało to zrealizować – mówił Blachnicki – byłaby rewolucja. Wynikiem byłaby
odnowa Kościoła. Ruch Domowego Kościoła powołany przez Ks. Franciszka jest jedynym ruchem rodzinnym w Polsce, który na pierwszym miejscu stawia duchowość małżeńską, stawia rodziców.

Zmarł 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu (Niemcy). W 1995 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks.
Blachnickiego, a w październiku 2015 r. papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego
cnót. W związku z 100 rocznicą urodzin Ks. Franciszka Blachnickiego – w imieniu wspólnoty
Domowego Kościoła i Oazy Młodzieżowej – serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą 24 marca
2021 r w środę o godzinie 18:00 w naszej parafii.