Plakaty

XIII Dzień Solidarności z Libanem

Niedziela, 14 listopada 2021 roku
XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
Solidarni z Libanem.

Konferencja Episkopatu Polski w 2008 roku podjęła decyzję, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpieniem.
W 2021 roku jest to Liban.

Kryzys ekonomiczny, jaki dotknął mieszkańców tego kraju, doprowadził do bezrobocia sięgającego 70%. Dziś brakuje niemal wszystkiego. Może to doprowadzić do sytuacji, w której zamieszkujący Liban chrześcijanie zostaną zmuszeni do ucieczki z tego pięknego fragmentu Ziemi Świętej, któremu patronuje św. Ojciec Charbel.

Od wybuchu w porcie bejruckim w sierpniu 2020 r. zorganizowaliśmy już transporty z żywnością, pomoc finansową, leki oraz środki czystości. Dzień Solidarności pozwoli nam przygotować kolejną, niezbędną pomoc.

Materiały duszpasterskie i katechetyczne można pobrać bezpośrednio ze strony.

Źródło: diecezja.waw.pl