Życie parafii

Wypominki przez internet

W związku z „czerwoną strefą” na WYPOMINKI można dać także przez ofiarę wpłaconą bezpośrednio na konto parafialne (nr. 38 1240 6117 1111 0011 0075 0372) w opisie wpłaty podając (w bierniku) imiona zmarłych, które mają być wymienione, a także datę, kiedy mamy się za nich modlić, np.: „Wypominki: za śp. Władysławę, Władysława, Kazimierę i Kazimierza Główka oraz wsz. zm. z r. Główka i Gawrońskich (na 1.11. godz. 17:30)”. Można podawać intencje na Nabożeństwa za zmarłych i Msze Święte zbiorowe, które będą odprawiane: 1.11. o godz. 1730 oraz 2.11. o godzinie 800 i 1730, a także na wypominki roczne.

Dziękujemy też za wpłaty ofiar na konto parafialne na funkcjonowanie naszej parafii. Kilkoro parafian w ostatnim czasie, gdy ograniczona jest ilość ludzi mogących przebywać w kościele złożyło taki dar.
Bóg zapłać!