Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła Życie parafii

Wyjazd do Lichenia

Dnia 16 września 2023 roku odbyła się parafialna pielgrzymka do Lichenia. Pielgrzymi po drodze zwiedzili 18-wieczny kościół, zbudowany w formie rotundy na planie szesnastoboku w parafii Wyszyna. Następnie pątnicy zwiedzili sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, miejsce objawień maryjnych w lesie grąblińskim, a także kościół sióstr anuncjatek. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia w sanktuarium podczas której kapłani modlili się w intencjach pielgrzymów.

Golgota Licheńska to największa w Polsce Golgota. Jest to niesamowicie piękny i wyjątkowy kamienny pagórek o wysokości 25 metrów składający się z różnych kamieni, który jest miejscem ciszy i modlitwy. Z inicjatywą wyszedł ks. Eugeniusz Makulski z pragnieniem zadośćuczynienia za grzech świętokradztwa Berty Bauer w czasie II wojny światowej.
W miejscu objawień Maryi Mikołajowi Sikatce w lesie grąblińskim znajduje się kamień, na którym jest odbicie Stóp Matki Bożej.