Życie parafii

Niedziela Słowa Bożego

Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka ta niedziela ma być obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim „Aperuit illis”, ustanawiającym Niedzielę Słowa Bożego, Ojciec Święty pisze: „Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę Niedzielę jako dzień uroczysty. Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa…” Dlatego dzisiejsza poobiednia modlitwa będzie miała formę adoracji Słowa Bożego, czyli lektorzy parafialni będą czytali całą Ewangelię pomiędzy 1345 a 1545 z przerwą na Komunię Świętą o godz. 1430 i 1530. Zapraszamy do, niejako, „zanurzenia się” i trwania w obecności Słowa Bożego w kościele.