Z życia Kościoła

Loretańskie drogowskazy:
Dotknij Panie mego serca, abym przebaczył

Loretańskie drogowskazy: Dotknij Panie mego serca, abym przebaczył
28-30 maja 2021 roku

Siostry Loretanki i Ojcowie Sercanie Biali zapraszają na rekolekcje o
przebaczeniu.

Źródło: Diecezja Warszawsko-Praska