Z życia Kościoła

Jubileuszowy Rok Ignacjański.
Relikwie św. Ignacego
w diecezji warszawsko-praskiej

Jubileuszowy Rok Ignacjański. Relikwie św. Ignacego w diecezji
warszawsko-praskiej
20 maja 2021 – 31 lipca 2022 roku

Towarzystwo Jezusowe pragnie upamiętnić 500-lecie nawrócenia św.
Ignacego Loyoli (20 maja 1521 roku) oraz 400-lecie jego kanonizacji (12
marca 1622 roku). Ojciec Generał Towarzystwa Jezusowego ogłosił w całym
Towarzystwie Jezusowym świętowanie Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego.

Źródło: Diecezja Warszawsko-Praska