Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Imieniny biskupa Romualda Kamińskiego

7 lutego to dzień urodzin i imienin biskupa Romualda Kamińskiego. Z tej okazji składamy dziś pasterzowi diecezji najlepsze życzenia.

W imieniu pracowników Kurii życzenia złożył biskup Jacek Grzybowski:

Dziękując biskupowi Romualdowi za jego posługę, pracę, a przede wszystkim za jego życzliwość i otwartość, jakiej doświadczamy, życzmy mu darów Ducha Świętego – daru mądrości, daru rozumu, daru rady, daru umiejętności. To są te dary Ducha, które wspomagają przy kierowaniu wspólnotą, które umacniają tego, który jest odpowiedzialny za wspólnotę, za innych ludzi, za przyszłość naszej diecezji. Z całego serca dziękujemy Bogu za biskupa Romualda, ale przede wszystkim życzymy Mu opieki Matki Najświętszej i wielu łask Bożych.

– Dziękuję za życzenia i Waszą pracę. Kiedy coś udaje się zrobić, wiem, że to dzięki dobrym współpracownikom i atmosferze. Bardzo za to dziękuję – powiedział biskup Romuald Kamiński.

Księże Biskupie,
łask Bożych i dużo sił na kolejne lata posługi w naszej diecezji.

Plurimos annos!

Źródło: diecezja.waw.pl