Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Dobre wieści z Afryki

Co jakiś otrzymuje pozdrowienia bądź różnego rodzaju wiadomości od ks. Barnabasa z Afryki. Ostatnio otrzymaliśmy bardzo pozytywną wiadomość dotyczącą zainteresowania się naszą misją przez władze lokalne. Oznacza to, że prawdopodobnie ks. Barnabas otrzyma dodatkowe środki na realizację zamierzonych celów.

Mimo tych wspaniałych informacji nie możemy zaprzestać udzielać naszej pomocy. Cały czas niech prowadzi nas hasło, w duchu którego funkcjonujemy, czyli Eucharystia daje życie. Niech ta wspaniała wiadomość będzie dla nas motywacją do jeszcze większego działania na rzecz potrzebujących.