Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan:
18-27 stycznia 2022

Hasło tygodnia:
Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1–12.

Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu.

Źródło: diecezja.waw.pl