Plakaty

Sympozjum: „Po co Synod o synodalności?”

Sympozjum: „Po co Synod o synodalności?”

Ze względu na ograniczenia sanitarne sympozjum, co do zasady, będzie ograniczało się tylko do osób zaproszonych przez organizatorów, ale chcąc zachować formułę otwartości istnieje również możliwość zapisania się na sympozjum pod wskazanym adresem mailowym: zapisysympozjum@gmail.com

Jeśli będą dostępne miejsca, osoby zgłoszone mailowo otrzymają 2 dni przed spotkaniem maila potwierdzającego możliwość wzięcia udziału w sympozjum.

Źródło: diecezja.waw.pl