Z życia Kościoła

Święcenia diakonatu 2021

22 maja 2021 roku podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 w parafii św. Jana
Kantego w Legionowie ośmiu kleryków piątego roku naszego diecezjalnego
seminarium duchownego przyjmie święcenia diakonatu. Udzieli ich biskup
Jacek Grzybowski. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube SalveNET.

Źródło: Diecezja Warszawko-Praska