Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Światowy Dzień Misyjny
i Tydzień Misyjny

Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, to dzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Angażuje wszystkich katolików do współpracy misyjnej. Jest to wyraz naszej troski o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie mieli szansy doświadczyć miłości Boga. Obchodzony jest w całym Kościele w przedostatnią niedzielę października i rozpoczyna on Tydzień Misyjny, podczas którego modlimy się w intencji misji i misjonarzy.

Spotkaliśmy Jezusa, więc głośmy, to hasło tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego i następującego po nim Tygodnia Misyjnego, które odkrywa przez nami prawdę, że misje są sprawą wiary i zaangażowania nas wszystkich.

W orędziu na Światowy Dzień Misyjny, papież Franciszek napisał: „Podobnie jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie, także i my mówimy z pełnym przekonaniem: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Wszystko, co otrzymaliśmy, wszystko, czym obdarował nas Pan, dał nam, byśmy to dobrze wykorzystali i przekazali bezinteresownie innym… Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20) jest zaproszeniem dla każdego z nas, aby „wziąć odpowiedzialność” i oznajmić, co nosimy w swoich sercach. Ta misja jest i zawsze była tożsamością Kościoła: „Kościół jest dla ewangelizacji.”

24-30 października 2021 roku

Źródło: Diecezja Warszawsko-Praska