Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Instrukcje do ankiety synodalnej

SYNOD O SYNODALNOŚCI

W trosce o to, by jak najwięcej osób wzięło udział w Synodzie przez wypełnienie ankiety synodalnej, postaramy się pomóc w udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety. Ważne jest, aby każda osoba przedstawiła swoje osobiste doświadczenia, wiedzę i przemyślenia, dotyczące poszczególnych zagadnień ujętych w ankiecie.

Dziś temat pierwszy:

1. TOWARZYSZE PODRÓŻY

a) Czy twoja parafia/wspólnota jest dla ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i dlaczego?

Jest to pytanie o to, czy w tym, co dzieje się w parafii jest przestrzeń, rodzaj wydarzeń, dzięki którym możesz rozwijać swoją wiarę czy nie. 

Jeśli tak, to co to jest, np: modlitwy, kazania, nabożeństwa, sakramenty, działania na rzecz innych, kontakty duchowe z duszpasterzami, działanie wielu różnych wspólnot, otwartość księży na propozycje wiernych, możliwość częstej adoracji Najświętszego Sakramentu.  

Jeśli nie, to wskaż, czego brakuje aby parafia mogła stać się miejscem rozwoju twojej wiary.

b) Kiedy mówisz „mój Kościół”, to kto do niego należy?

Czy czujesz, że Kościół jest „twój”? Kogo lub co zaliczasz do „twojego Kościoła”? Czy to są: kapłani, wierni świeccy, których widujesz w kościele, sąsiedzi „z naprzeciwka” lub z twojego bloku, rodzina, może grupa modlitewna, do której należysz, służba liturgiczna, (a może szerzej – np. wszyscy chrześcijanie?), zadbany i piękny budynek kościoła itp.

c) Kto według ciebie jest odpowiedzialny za twoją wspólnotę Kościoła?

Jest to pytanie o twoją subiektywną opinię o zakresie odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Czy jest to odpowiedzialność jednostkowa czy zbiorowa? Czy odpowiedzialni są hierarchowie: biskupi i papież, księża, wierni świeccy, szczególnie ci, którzy angażują się w różne posługi, liderzy wspólnot, osoby konsekrowane itp.

Czy i w jakim zakresie ty czujesz się odpowiedzialny za tę twoją wspólnotę?

d) Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie twojej wspólnoty Kościoła?

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozejrzenia się w swoim otoczeniu i zauważenia osób lub całych grup ludzi, których problemy i potrzeby nie są dostrzegane we wspólnocie Kościoła.

Czy znasz takie osoby? Może ty jesteś taką osobą? Może znasz np: osoby tzw wierzące i niepraktykujące, samotne dzieci lub starszych, zagubioną młodzież, osoby chore, poszukujące, ubogie lub w kryzysie wiary?

SŁUCHANIE

 1. W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i ludzie młodzi?

Czy znasz świeckich, zwłaszcza kobiety i ludzi młodych, mających różne pomysły i propozycje lub chcących włączyć się w ewangelizację przez np. założenie grupy modlitewnej czy misyjnej, może mających problemy duchowe i wiesz że zostali wysłuchani przez np. lidera, księdza w czasie kolędy lub w kancelarii parafialnej, przez kierownika duchowego lub podczas formacji młodych przed bierzmowaniem itp.? Może znasz takich świeckich, którzy nie zostali wysłuchani?

 1. Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w kościele?

Pytanie dotyczy twoich doświadczeń w byciu wysłuchanym lub nie. Czy Kościół odpowiada na twoje potrzeby duchowe? Czy zabierasz głos w parafii. Czy masz jakieś propozycje, pytania lub trudności, które chciałbyś/chciałabyś wyjaśnić lub wypowiedzieć tak, aby zostały wysłuchane? 

 1. Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie twojego głosu w twojej parafii/wspólnocie?

Czy jest w parafii/diecezji takie miejsce/czas gdzie można przyjść i wiedzieć, że zostanie się wysłuchanym? Co może ułatwić usłyszenie twojego głosu w parafii? Może: życzliwość, otwartość i aktywność kapłanów, systematyczne otwarte spotkania proboszcza i liderów grup  parafialnych z wiernymi, itp.? Czy znasz trudności innych osób? Czego one dotyczą?

 1. Na ile wysłuchiwany jest głos osób konsekrowanych (kobiet i mężczyzn) w twojej wspólnocie/parafii?

Czy znasz osoby konsekrowane w twojej parafii? Jeżeli tak, to czy masz wiedzę, że są one wysłuchiwane lub nie?

 1. Czy osoby konsekrowane są włączane w życie wspólnoty parafialnej?

Tak czy nie? Jeżeli tak, to w jakich formach?

 1. Czy głos osób starszych, wykluczonych, marginalizowanych, mniejszości, osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia jest wysłuchiwany w twojej wspólnocie parafialnej?

Czy znasz takie osoby? Czy masz wiedzę o tym, że one są lub nie są wysłuchiwane? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy parafia odpowiada na potrzeby tej grupy ludzi? Jakich potrzeb twoim zdaniem jest najwięcej?

 1. Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie siebie w parafii/we wspólnocie?

Wymień te uprzedzenia, co do nauki lub zaleceń Kościoła, które Tobie utrudniają słuchanie innych. Przykładowe stereotypy to: obawa przed „obcymi”, którzy są zagrożeniem, „Kościół jest atakowany, więc musimy o niego walczyć”, „świeccy muszą być posłuszni”, „i tak nikt mnie nie wysłucha”, „nie ma problemów w Kościele”, „Kościół jest żeńsko-katolicki”, „kobiety są zagrożeniem dla Kościoła-chcą być księżmi”, „klepanie zdrowasiek”, „Bóg tak, Kościół nie”, itp

3.  ZABIERANIE GŁOSU

 1. Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym (wspólnocie, społeczeństwie)?

Czy masz jakieś zdecydowane zdanie w sprawie wiary, Kościoła lub twojej parafii? Czy masz odwagę o tym mówić? Czy są jakieś możliwości, okoliczności lub osoby z którymi chciałbyś konsultować swoje poglądy? Co umożliwia zabieranie głosu w parafii: rozmowa bezpośrednia lub przez telefon, napisanie listu, wypowiedź na stronie internetowej lub we wspólnocie modlitewnej? Co utrudnia zabieranie głosu., np.: brak otwartości kapłanów i chęci wejścia w dialog ze świeckimi, brak zainteresowania świeckich wiarą i sprawami Kościoła, postawa „i tak mnie nikt nie wysłucha”…

 1. Jak w twojej wspólnocie funkcjonują relacje z mediami (nie tylko katolickimi)?

Czy masz wiedzę nt. relacji twojej parafii z mediami: tak czy nie? Czy istnieje gazetka parafialna, media internetowe? Czy kontakt z innymi mediami jest częsty, sporadyczny czy nie ma kontaktu? Czy uważasz, że media pokazują to, co istotne dla ludzi wierzących? 

 1. Kto przemawia w imieniu parafii/ wspólnoty i jak jest on wybierany/ wyznaczany?

Czy wiesz kto przemawia w imieniu parafii, kto w jej imieniu rozmawia z dziennikarzami, kto składa podziękowania biskupowi, rekolekcjonistom, życzenia kapłanom: przewodniczący Rady Duszpasterskiej, proboszcz, inna osoba duchowna lub świecka np. liderzy wspólnot parafialnych? W jaki sposób wybierana jest taka osoba? Może przez zaaranżowane spotkanie, przez proboszcza, innych kapłanów, Radę Duszpasterską, liderów wspólnot parafialnych…?

 1. CELEBROWANIE
 1. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie/parafii?

Czy uczestniczysz w modlitwach i sprawowanych sakramentach? Czy mają one wpływ na twoje życie codzienne i twoje działania w Kościele? Jeżeli tak to w jaki sposób? Czy osoby świeckie powinny być bardziej włączane do celebracji kościelnych np. przez ponawianie przyrzeczeń wiary, przyrzeczeń małżeńskich, celebrowanie jubileuszy, udzielanie specjalnych błogosławieństw itp. dla pogłębiania ich wiary?

 1. Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają tobie i wspólnocie w podejmowaniu najważniejszych decyzji?

Czy masz świadomość że Ty żyjesz w obecności Bożej? Czy modlisz się przed podjęciem ważniejszych decyzji? Podaj przykłady konkretnych decyzji które oddałeś(aś) Bogu.

     c)  W jaki sposób zachęcamy wszystkich wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii i

           pełnienia funkcji liturgicznych?

W jaki sposób księża zachęcają wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii? Jak robią to  wspólnoty? A jak zachęcasz Ty osobiście i czy w ogóle to robisz? Czy jest to tylko zadanie rodziny? Czy miałeś(aś) okazję pomóc komuś w jego nawróceniu? 

Księża przez aktywność w parafii, w czasie kolędy, przez nabór dzieci do ministrantów i bielanek, po I Komunii Św. Rodziny przez celebrowanie życia wspólnotowego.

     d)  Czy w twojej parafii jest zauważalna posługa lektora (głoszenie słowa) i akolity

          (szafarz komunii świętej)?  

Odp: Tak, nie, rzadko lub nie wiem. Czy potrzebna jest posługa świeckiego lektora i akolity? 

     e)  Czym jest dla ciebie i jak przeżywasz odpust w twojej parafii? 

Czy uroczystość patrona twojej parafii (Boże Ciało) jest dla ciebie ważna i jak ją przeżywasz? Co, twoim zdaniem, jest konieczne do dobrego przeżycia odpustu? Czy łączenie procesji Bożego Ciała z innymi parafiami pomaga ci czy przeszkadza w przeżywaniu odpustu parafialnego? 

 1. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI
 1. Jesteś uczniem- misjonarzem – to czy realizujesz misje Kościoła i w jaki sposób? 

Czy czujesz się odpowiedzialny(a) za bycie misjonarzem wobec innych: w domu, w pracy, sklepie, w polityce, życiu społecznym, podczas wypoczynku itp. Czy masz świadomość, że wynika to z sakramentów: chrztu i bierzmowania, że jesteś powołany(a) do ewangelizowania przez głoszenie Słowa Bożego i świadectwo życia? Czy rozmawiasz o Miłości Boga i wierze z osobami, które Bóg stawia na twojej drodze? Może spotkałeś(aś) osobę, która nawróciła się dzięki twojemu świadectwu.

 1. Co ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła? 

Może: niechęć do „wychylania się”, obawa „co ludzie powiedzą”- jestem dewotem/dewotką, brak przygotowania i wzorców, nieśmiałość, niewiara w skuteczność podejmowanych wysiłków, brak zaufania Bogu, brak pomysłu jak mogę to robić, wiek, choroby…..

 1. Jakie obszary misji są przez parafię/wspólnotę zaniedbywane?

Czy: pomoc ubogim, rozmowy z ludżmi w kryzysie wiary lub poszukującymi, kierownictwo duchowe, praca z młodzieżą/dziećmi (poza przygotowaniem do bierzmowania i I Komunii św.), katechezy dla dorosłych, przygotowania świeckich do ewangelizowania, inicjatywy artystyczne itp. Do jakiego rodzaju aktywności mógłbyś/mogłabyś się przyłączyć, ale w parafii jej nie ma? 

 1. W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i kto w nich uczestniczy? 

Czy jest to rozeznanie indywidualne np. proboszcza, czy wspólnotowe np. ks. Proboszcza z wikariuszami lub z wiernymi świeckimi, z liderami wspólnot? Czy starałeś(aś) się o możliwość dołączenia do grupy rozeznającej? 

 1. Czy osoby pełniące różne funkcje społeczne i polityczne w twoim środowisku mogą liczyć na wsparcie twoje i twojej wspólnoty? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

Odp: Tak, w jaki sposób? ( np. podpis pod listem poparcia), nie, nie wiem.

 1. Czy styl synodalny (spotkanie, słuchanie, rozeznawanie, podejmowanie decyzji) jest obecny i praktykowany w twojej wspólnocie (rada duszpasterska, parafialna, katechetyczna, ekonomiczna, kapituła)? 

Odp: Tak, nie, w ograniczonym zakresie, nie wiem. 

 1. PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE 
 1. Czy i jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie twojej wspólnoty/parafii? 

Tak czy nie? Jeżeli tak, to gdzie i kiedy możesz powiedzieć o swoich problemach, pomysłach lub prosić o wyjaśnienia?…np. w grupach modlitewnych, na spotkaniu liderów grup parafialnych, w czasie kolędy, w zakrystii, w kancelarii, na stronie internetowej, w gazetce parafialnej, w rozmowie indywidualnej… Czy potrzebne są inne miejsca spotkań i inne formy dialogu? 

 1. W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności w twojej wspólnocie/parafii? 

Przez rozmowy i dyskusje pomiędzy wiernymi lub we wspólnotach, rozmowy z ks. Proboszczem lub innymi kapłanami, omówienie problemu w ogłoszeniach lub w gazetce, w inny sposób (jaki?)…Nie wiem. 

 1. W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd? 

Przykłady: międzydiecezjalne spotkania wspólnot modlitewnych, międzyparafialna celebracja uroczystości Bożego Ciała, współpraca wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w dekanacie, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, inne – jakie? 

 1. Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej? 

Czy istnieje dialog i współpraca parafii z wyznawcami innych religii – wspólne nabożeństwa lub obchody ważnych wydarzeń np. patriotycznych? Tak, nie, nie wiem. Czy jest potrzeba takiej współpracy? Czy byłeś(aś) lub jesteś tym zainteresowany(a)? 

 1. Czy i w jaki sposób twoja wspólnota prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń innych instytucji społeczeństwa (świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)? 

Czy zauważasz współpracę twojej parafii z w/w instytucjami (koncerty, debaty, spotkania z ciekawymi ludżmi, współpraca z różnymi fundacjami na rzecz ubogich)? Możliwe odpowiedzi to: w dużym stopniu, w ograniczonym zakresie, wcale, nie wiem.