Życie parafii

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcamy też do pogłębionej modlitwy osobistej.
Transmisje Mszy Świętej:
– o godzinie 700 z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach na antenie telewizji TVP1 i TVP Info (wersja dla niesłyszących);
– o godzinie 900 na antenie Polskiego Radia Program 1 – z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie;
– o godzinie 930 z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze na antenie Telewizji TRWAM;
– o godzinie 1055 z Jasnej Góry na antenie telewizji TVP1;
– o godzinie 1300 na antenie telewizji TVP Polonia – z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu.
– o godzinie 1900 na antenie Polskiego Radia Program 1 – z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie;
poprzez internet z różnych miejsc w naszej diecezji

Dodatkowo, na antenie TVP1 o godzinie 1200 Anioł Pański z papieżem Franciszkiem.
{za stroną diecezjalną}

D Y S P E N S A

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87§1, 1245 i 1248§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej.

Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski