Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Dokument etapu kontynentalnego Synodu o synodalności – treść i ankieta

Zapraszamy Parafian do odpowiedzi na pytania odnoszące się do dokumentu roboczego kontynentalnego etapu Synodu o Synodalności.

Jak napisał ks,. biskup Jacek Grzybowski: W myśl zasady – nieodzywający się i nieobecni sami wyłączają się z dyskusji – jeśli nie weźmiemy teraz udziału w zaopiniowaniu dokumentu Kontynentalnego, nasz głos nie będzie brany pod uwagę na kolejnym spotkaniu Zgromadzenia Synodalnego dla Europy, które odbędzie się w dniach 5-12 lutego 2023 roku w czeskiej Pradze.

Tu także można znaleźć treść tego dokumentu roboczego.

 1. Po przeczytaniu Dokumentu dla Etapu Kontynentalnego prosimy odpowiedzi na następujące pytania przesłać na ten adres: synod@diecezja.waw.pl
  1. Które wnioski, uwagi i opinie tam zawarte są najbardziej zbliżone do tych w z którymi spotkaliście się w waszych parafiach?
  2. Które wnioski zawarte w DEK wydają się wam nowe, zaskakujące bądź odkrywcze?
  3. Które wnioski i doświadczenia zawarte w DEK stoją w sprzeczności z wnioskami i doświadczeniami z które spotkaliście się w waszych parafiach. Jakie pytania zadalibyście aby lepiej zrozumieć te sprzeczności?
  4. Jakie są najważniejsze, waszym zdaniem, tematy, którymi należy podzielić się z innymi Kościołami lokalnymi na całym świecie, zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi?
  5. Jakie działania należy podjąć w waszych parafiach oraz innych Kościołach lokalnych, które wynikają zarówno z raportu DEK jak i Waszych doświadczeń?
  6. Biorąc pod uwagę odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, jakie tematy powinny zostać przedyskutowane przez biskupów z całego świata podczas 1 sesji Zgromadzenia Synodalnego w październiku 2023?