Ogłoszenia parafialne

32. Niedziela zwykła.

 1. Dziękujemy parafianom, którzy wczoraj zamiatali teren wokół kościoła i czyścili ogród.
 2. Z powodu coraz większych pandemicznych ograniczeń na Eucharystię może wejść tylko do 50 osób. Jednak nasze Zgromadzenia Liturgiczne o godz. 900 transmitujemy co tydzień w Internecie. Dziękujemy naszej młodzieży z firmy „rec&stream” za realizowanie tych transmisji.
 3. Dziś po południu KOŚCIÓŁ JEST OTWARTY i w tym czasie można w nim adorować wystawiony Najświętszy Sakrament w obecności mniejszej ilości ludzi. Można w tym czasie także poprosić księdza, który będzie w świątyni o udzielenie Sakramentu Pokuty. Natomiast ci, którzy uczestniczyć będą we Mszy Świętej w domu, przy wykorzystaniu środków społecznego przekazu, mogą w kościele przyjąć Ciało Pańskie o godz. 1430 i 1530.
 4. Dzisiejsza taca, jest przeznaczona na prace zmierzające do tego, aby było nam cieplej w kościele. Kupiliśmy już większość poduszek na ławki i rozpoczęliśmy uszczelnianie drzwi wejściowych oraz montowanie na nie docisków. W związku z drastycznym ograniczeniem ilości ludzi w kościele prosimy o wsparcie tego dzieła poprzez wpłaty ofiar na konto parafialne.
 5. Dzieci pierwszokomunijne z tego roku i ich rodziny ofiarowały jako „Dar ołtarza” nowy dywan i chodniki przy ołtarzu. Dziękujemy za ich ofiarę dla wspólnoty parafialnej.
 6. Wszelkie spotkania przygotowujące dzieci do I Komunii Świętej na przyszły rok są zawieszone – zarówno dla dzieci ze szkoły Jana Pawła II, jak i ze SP 1 i SP.7. Prosimy rodziców o modlitwę z dziećmi w domu, uczenie ich modlitw i czytanie wspólne Ewangelii.
 7. Dziś jeszcze zapraszamy do modlitwy „Różańcem do granic Nieba” i do zapalenia wieczorem świeczki w oknie na znak błagania za nasz Naród. Natomiast o godzinie 1700 Wspólnota Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym zaprasza do kościoła na wspólną modlitwę różańcową.
 8. Dzięki decyzji Ojca Świętego przez cały miesiąc można wybrać dowolne 8 dni, w które można będzie uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za 8 zmarłych. Warunki uzyskania odpustu: (MOŻNA PRZECZYTAĆ NA TABLICY OGŁOSZEŃ) stan łaski uświęcającej; brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego; przyjęcie Komunii Świętej; nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych oraz „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” w intencjach Ojca Świętego; osoby chore lub ograniczone przez epidemię Covid–19 mogą te warunki odpustu wypełnić modląc się w domu przy świętych obrazach.
 9. Można jeszcze zgłosić swoich zmarłych na WYPOMINKI roczne, które odczytywane będą w każdą niedzielę w ciągu roku o godz. 820. Imiona zmarłych czytelnie wypisujemy na przygotowanych kartkach i oddajemy księdzu. Można dać także na wypominki przez ofiarę wpłaconą bezpośrednio na konto parafialne (SZCZEGÓŁY – NA TABLICY OGŁOSZEŃ): Wpłacamy ofiarę na konto parafialne (nr. 38 1240 6117 1111 0011 0075 0372) w opisie wpłaty podając (w bierniku) imiona zmarłych, które mają być wymienione, np.: „Wypominki: za śp. Władysławę, Władysława, Kazimierę i Kazimierza Główka oraz wsz. zm. z r. Główka i Gawrońskich”.
 10. W Dzień Niepodległości, 11.11.20 Msze Święte odprawiane będą o godzinie 700, 800, 900 i 1800.
 11. W obecnej sytuacji epidemicznej chcemy w naszej parafii podjąć działania wolontariatu na rzecz seniorów. (SZCZEGÓŁY – NA TABLICY OGŁOSZEŃ) Osoby starsze, mające trudności w poruszaniu i mieszkające na terenie naszej parafii, które nie mają nikogo, kto pomógłby im w zrobieniu niezbędnych zakupów, czy wykupieniu leków prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem akcji pomocy seniorom: Konradem Gawrylukiem, animatorem ze wspólnoty oazowej pod numer: 501 056 674, najlepiej w godzinach 1500-1700. Prosimy o przekazanie tej informacji seniorom z naszego otoczenia, ale także zachęcamy, by w duchu chrześcijańskiej miłości każdy zatroszczył się w tym czasie o sąsiadów i zapytał, czy nie potrzebują jakiejś pomocy.
 12. W przyszłą niedzielę na każdej Mszy Świętej będą pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Na terenie parafii nikt nie jest upoważniony do roznoszenia opłatków. Pan Organista także nie będzie ich roznosił. Będzie można je otrzymać od niego po każdej Mszy Świętej pod chórem.