Informacje z życia Kościoła Z życia Kościoła

Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy najważniejszą Uroczystość tego roku, czyli Triduum Paschalne. Będzie trwało ono, aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. W ciągu tego czasu będziemy przeżywali wszystko co dokonało się wiele lat temu, a teraz my wyznajemy jako wierzący w Jezusa Chrystusa. Plan na poniższej grafice. Prze każdą liturgią zapraszamy 30 minut wcześniej na wprowadzenie.