Poradnia rodzinna

Poradnia życia rodzinnego

Od grudnia 2015 zadania poradni rodzinnej w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa będą realizowane w parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Istnieje tam Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny oraz Poradnia Małżeńsko-Rodzinna.