Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 1. Z racji Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, każdy wierzący może uzyskać odpust zupełny. Warunki uzyskania odpustu:
  – trzeba być w stanie łaski uświęcającej;
  – przystąpić do Komunii Świętej;
  – nie mieć przywiązania do żadnego grzechu;
  – pomodlić się w intencjach, w jakich modli się Ojciec Święty;
  – uczestniczyć w modlitwie słowami hymnu:
  „O Stworzycielu Duchu przyjdź”; Czytaj dalej Niedziela Zesłania Ducha Świętego