Małżeństwo.

Sakrament uświęcenia małżonków

  1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około trzech miesięcy przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej. Narzeczeni planujący ślub w piątek, przed zarezerwowaniem terminu w kancelarii parafialnej, muszą uzyskać dyspensę w Kurii biskupiej (Warszawa, ul. Floriańska 2a).
  2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).
  3. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.
  4. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:
    A: do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC;
    B: albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.
  5. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:
    • Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją „do ślubu kościelnego”.
    Świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).
    • Dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne
    uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
    • Dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
    • Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
    • Dokument z USC: „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa”.
    • Dowody osobiste (do wglądu).
  6. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć kancelarii parafialnej.
  7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna. 
  8. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych. 
  9. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.
  10. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz składają podpisy (15 minut przed ślubem).
  11. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.