Dziękujemy.

Bardzo dziękujemy za ofiarność.
Zachęcamy do modlitwy w naszej świątyni i włączenia się w dzieło wspólnot parafialnych.