Perygrynacja obrazu MB Łaskawej 2020

Foto: Waldemar Bajdecki