Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa

Z powodu wprowadzenia w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zmianie ulegają postanowienia zawarte w Dekrecie Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego:
– we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Ksiądz Biskup zaleca, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem.;

Cały Komunikat za stroną diecezjalną Czytaj dalej Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.
Niniejszym dekretem wprowadzone są w życie m.in. następujące postanowienia:
– zawieszone są wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, …);
– ograniczona jest możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób;
– wierni są zachęceni do pozostawania w domach na wspólnej modlitwie i uczestniczenia we Mszach św. transmitowanych przez środki masowego przekazu.

Cały dekret za stroną diecezjalną Czytaj dalej Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego